Lista studentilor din anul IV  si EXTENSIE carora li s-a reziliat unilateral din contractul de studii pozitiile „Elaborarea lucrării/proiectului de licenţă/diplomă” şi „Examen de licenţă/diplomă” conform RODPI art. 45 al. 2.