Conform adresei UPT 6654/05.06.2019, studentii din anii terminali mai pot sustine 2 examene (indiferent de semestru) in sesiunea de vara. Prezentarea la examen si achitarea taxei se face pe baza unei cereri aprobate in prealabil.