CALENDAR
Perioada inscrierilor -> 14 – 21.06.2019
Interviul -> 25.06.2019. Afisarea rezultatelor -> 26.06.2019. Contestatii -> 27.06.2018. Afisarea rezultatelor finale ->28.06.2019. Eliberarea adeverințelor  ->01.07. - 15.07.2019.

Candidaturile se depun la decanatul facultatii. Regulamentul de acordare a creditelor de voluntariat