Pentru depunerea dosarului de bursa sociala sem I 2019-2020 consultati AFISULDosarele se depun la secretariatul Departamentului de EA, etaj I, corpul B, pana la data de 28.10.2019. Cerere tip. Cerere si acte doveditoare vor depune si studentii care solicită bursă socială pe caz de boala sau orfani, chiar daca au solicitat si in semestrele anterioare.