Conform adresei UPT începând cu 04.11.2019 se reia procedura de reînmatriculare. Taxa de reînmatriculare, în cuantum de 100 lei, se achita la caseria rectoratului.