Pentru depunerea dosarului de bursa sociala sem II 2019-2020 consultati AFISULDosarele se depun la secretariatul Departamentului de EA, etaj I, corpul B, pana la data de 16.04.2020. Cerere tip. Cerere vor depune si studentii care solicită bursă socială pe caz de boala sau orfani, chiar daca au solicitat si in semestrele anterioare.

Ordinul MEN nr. 3392/2017