Lista studentilor propusi pentru obtinerea bursei sociale începând cu luna iunie 2020.

Burse sociale licenta

Burse sociale master 

Mențiune: Ultimul venit pe membru de familie este 751 lei