Lista studentilor propusi spre exmatriculare pentru neplata taxelor de sem. I 2019/2020

Lista studentilor propusi spre exmatriculare pentru neplata taxelor de sem. II 2019/2020