Ținând cont de art. 1 si 2 din Anexa 1 la HS 155/2021 s-a emis HCA 132/27.09.2021 în ceea ce privește desfășurarea orelor didactice din săptămâna 1 de scoala.