The ISETC24 Organizing Committee invites you to the 16th International Symposium on Electronics and Telecommunications, Timisoara, Romania in November 7-8, 2024

 

Programarea suținerilor

22- 23 iunie 2022

 

Înscrierea la examenul de disertație

Perioada înscrierilor este 14.06 - 17.06.2022 

Conținutul dosarului de înscriere:

1. Cererea de înscriere (WORDPDF)

2. Lucrarea de disertație

  • Se va preda în format tipărit, fizic,
  • Se va încărca în format pdf în CV
  • Prezentarea .ppt a lucrării de diplomă se va încarcă pe CV - termen 21.06.2022

Lucrarea va conține următoarele documente în ordinea afișată mai jos:

  • Titlul lucrării si coordonatorul
  • Anexa 1
  • Anexa 2
  • Anexa 4 (daca este cazul)
  • Lucrarea, versiunea finală
  • Declarația de autenticitate a lucrării

Obs. Dosarul de înscriere se depune și de către masteranzii din extensie

 

 Înscrierile se fac la:

  • secretariatul Departamentului de MEO, etajul III, pentru toți absolvenții de MASTER

 

Ghid de redactare a lucrării de disertație

1. Ghid

2. Precizări/clarificări la ghid

3. Model

 

Comisiile examenului de disertație

Comisiile

 

 Sesiunea de comunicări Dr.ETc'22

Masteranzii care doresc o notă mai mare de 8,60 la susținerea lucrării de disertație, vor consulta pagina dedicată

 

Regulament

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă / diplomă şi disertaţie în Universitatea Politehnica Timişoara

 

Lista teme disertație

Alocare teme disertatie