The ISETC24 Organizing Committee invites you to the 16th International Symposium on Electronics and Telecommunications, Timisoara, Romania in November 7-8, 2024

PREMIANȚII Concursului de Matematică ETcTM 2015

 

- clasa a XI-a

 

- clasa a XII-a


 
Evenimentul „Politehnica Timisoara - un pas spre viitorul tau!” -ediția a doua - 27-29 martie 2015, este oglindit în materialul pregătit de studioul de televiziune al Universității Politehnica Timișoara: http://www.teleu.ro/Politehnica-Timisoara---un-pas-spre-viitorul-tau!_TeleU_882.html.
Instantanee de la festivitatea de premiere pot fi găsite la adresa: https://www.facebook.com/OVDIP.UPT.
Subiectele date la Concursul de MATEMATICĂ ETcTM 2015:
- clasa a XI-a - Subiecte Simulare examen de admitere
-  clasa a XI-a -Subiecte suplimentare Concurs de Matematică
- clasa a XII-a - Subiecte Simulare examen de admitere
-  clasa a XII-a -Subiecte suplimentare Concurs de Matematică
 
REZULTATELE CONCURSULUI de MATEMATICĂ ETcTM 2015
- clasa a XI-a
- clasa a XII-a 
Lista potențialilor admiși în urma probei de simulare a examenului de admitere din 28 martie 2015
- clasa a XI-a
- clasa a XII-a
Nota se calculează conform Metodologiei de admitere în UPT, considerând că media la examenul de bacalaureat este 9. Pentru participanții cu punctaj maxim s-a considerat media 10 la bacalaureat. Formula de calcul a notei este:
formula

 
 

Programul Concursului de Matematică Etc TM 2015

 

Sâmbătă 28.03.2015  • Accesul în sălile de concurs se va face începând cu ora 09:15 numai pe baza cărţii de identitate sau a carnetului de elev.

 

  • Concursul începe la orele 10:00.

 

  • Accesul în sală după ora 10:00 este interzis.

 

  • Este interzisă folosirea de către participanţi, în timpul probelor, a calculatoarelor sau a altor mijloace tehnice de calcul, a telefoanelor mobile sau a altor echipamente de comunicaţie de orice tip.

 

  • La ora 13:00 participanții sunt invitați să revină în sălile de concurs pentru a asista la corectarea testelor grilă.

 

  • La ieșirea din sala de concurs, se vor realiza vizite în laboratoarele Facultăților de Electronică și Telecomunicații, respectiv Automatică și Calculatoare până la orele 16:00.Repartizarea pe săli a participanților la Concursul de Matematică ETcTM este în ordine alfabetică, conform listelor anexate: 

 

  • Clasa a XII-a Sala_CA2 (Creteanu - Lazaroiu)

 

  • Clasa a XII-a Sala_D1 (Lazar - Stegaroiu)

 Concurenții care nu se regăsesc pe listele afișate sunt rugați să se prezinte la sala A105 între orele 9:30-9:50 pentru a fi repartizați.


Amplasarea sălilor în care se desfăşoară Concursul de Matematică ETc TM 2015
 

Și în anul 2015, Facultatea de Electronică și Telecomunicații organizează Concursul de matematică ETc TM, concurs care a ajuns la editia a V-a şi se adresează elevilor din clasele a XI-a și a XII-a. Concursul se desfăşoară în cadrul acţiunii "Politehnica Timişoara - un pas spre viitorul tău!"  şi are ca obiectiv asigurarea unei tranziţii optime a absolvenţilor de liceu spre învăţământul superior tehnic, familiarizarea acestora cu situaţia de examen la Universitatea Politehnica Timişoara în formatul unui test tip grilă şi o informare mai profundă a elevilor faţă de oportunităţile academice şi sociale oferite de UPT. Concursul oferă elevilor de nivel mediu, dar şi de vârf, oportunitatea de a-şi măsura cunoştinţele matematice şi de a afla nivelul de performanţă la care se situează, în perspectiva viitoarelor competiţii naţionale şi a admiterii cu probă de verificare a cunoştinţelor.

 

Concursul va avea loc în două runde: runda virtuală şi runda finală.

 

Runda virtuală

 

- va consta din  sesiuni virtuale ce se vor desfăşura în afara orelor de curs, în perioada 1 februarie 2015 – 8 martie 2015. Fiecare sesiune virtuală va presupune rezolvarea unui test grilă cuprinzând 12 probleme şi va fi structurat identic cu proba de verificare a cunoştinţelor de matematică pentru admiterea în Universitatea Politehnica Timişoara. Problemele propuse pentru teste vor fi  asemănătoare cu cele din Culegerea de probleme pentru examenul de admitere la Facultăţile de Electronică şi Telecomunicaţii, Automatică şi Calculatoare, ediția 2014”. Exemple de astfel de probleme găsiţi şi în ediţia din 2011 a Culegerii de probleme, care este disponibilă în format electronic.

 

Runda finală

 

- se va desfășura la Timişoara, în perioada 27-29 martie 2015. În această perioadă, elevilor selectaţi pentru a participa li se vor asigura transport, cazare şi masă. În acest interval, elevii vor fi invitaţi și să viziteze unele laboratoare ale Facultății de Electronică și Telecomunicații, principalele repere studențești ale universității, puncte de atracţie şi obiective culturale ale Timişoarei şi să participe împreună cu studenţii facultăţii la programe sportive şi de divertisment.

 

  Înscrierea elevilor s-a încheiat în data de 28 februarie 2015.

 

Datele furnizate la înscriere trebuie să fie corecte și complete pentru ca organizatorii să poată lua legătura ușor cu participanții. Conducerea Universității Politehnica Timişoara îşi asumă responsabilitatea ca datele de identificare ale elevilor să rămână confidenţiale şi utilizate numai în scopul acestui concurs.

 

Regulamentul concursului


Imagini de la ediţiile anterioare găsiţi aici: