Anunțuri avizier

In vederea alegerii opționalelor pentru anul III, va invitam la prezentarile care vor avea loc in ziua de marti, 28.05, incepand cu ora 15:45, in sala A108 (in cadrul cursului).

In vederea alegerii opționalelor pentru anul IV, va invitam la prezentarile care vor avea loc in ziua de miercuri, 29.05, incepand cu ora 10, in sala A316 (in cadrul cursului ES).

Universitatea Politehnica Timișoara acordă, din venituri proprii extrabugetare, burse sociale speciale studenților cu rezultate bune la învățătură, dar cu o situație familială precară din punct de vedere financiar.

Prin prisma acestui fapt, în perioada 22 mai – 5 iunie 2019 , studenții din cadrul UPT, care sunt eligibili pentru respectivele burse, trebuie să depună la secretariatul facultății de care aparțin un dosar care să conțină următoarele acte justificative:

 1. cerere tip;
 2. foaie matricolă parţială;
 3. copii ale certificatului de naştere al fraților preșcolari și al actului de identitate al solicitantului precum şi ale celorlalţi membrii ai familiei sau certificat de căsătorie, după caz ;
 4. adeverinţa de la instituţiile de învăţământ din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi sau surori, după caz;
 5. acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei:
 6. adeverinţă din care să rezulte faptul că unul sau ambii părinţi ai solicitantului deţin sau nu teren agricol (de la Primărie) ;
 7. adeverinţă de venit net al mamei şi tatălui, adeverinţă/cupoane de şomaj sau de pensie, în funcţie de situaţie, pentru lunile solicitate și pentru bursele sociale din cadrul regulmentului de burse;
 8. adeverinţă (de la Administraţia financiară) din care să rezulte dacă familia mai are sau nu alte venituri impozabile;
 9. declarație pe proprie răspundere dacă studentul realizează sau nu venituri;
 10. extras de cont bancar – în vederea virării ulterioare a banilor pe card.

În cazul în care solicitantul nu poate depune la dosar actele de venit în original, va putea depune copii ale acestora după ce în prealabil acestea au fost validate ca fiind conforme de către secretariatul facultăţii.

Bursele sociale speciale se pot acorda, de asemenea, în cazuri excepționale, și solicitantilor care au cel mult 2 restanțe. Prin cazuri excepționale se pot înțelege:

a.îmbolnăviri ale solicitantului, dovedite cu acte medicale, care necesită spitalizare ori impun imposibilitate de deplasare, pentru o perioadă mai lungă de 1 lună, în timpul perioadelor de transmitere a cunoştinţelor;

 1. îmbolnăviri ale solicitantului, dovedite cu acte medicale, care necesită spitalizare ori impun imposibilitate de deplasare, pentru o perioadă mai lungă de 4 zile, în timpul sesiunilor;
 2. decesul membrilor familiei (părinţi, fraţi, surori, bunici) în timpul anului universitar în curs;
 3. deținerea de către studentul solicitant sau de către unul din părinții acestuia a calității de “Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989” sau “Erou-martir”, atestată prin certificat eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990, însoțit de brevet semnat de Președintele României și având una dintre mențiunile: rănit, reținut, rănit și reținut, remarcat prin fapte deosebite.

Dat fiind faptul că Universitatea Politehnica Timișoara este și un promotor activ al responsabilității sociale, în cadrul UPT se acordă în mod ocazional și ajutoare sociale speciale, solicitarea cărora se pretează în următoarele situații:

 1. în cazul unor accidente grave suferite de student;
 2. dacă solicitantul este într- o stare de sănătate gravă;
 3. în cazul altor situaţii speciale ce reclamă acest ajutor; stabilirea acestor situații este de competența Consiliului de Administrație.

Pentru obţinerea acestuia, studenții trebuie să depună la secretariatul facultăţii un dosar care să cuprindă aceleaşi acte ca şi în cazul bursei sociale speciale (atenţie: Cerere tip conform modelului atasat); în plus mai trebuie ataşate la dosar acte doveditoare ale situaţiei speciale pentru care se solicită ajutorul (act de deces etc.).

Tabelul centralizator al solicitărilor (conform modelului atasat) si extrasul de cont bancar al solicitantilor se vor  transmite în data de 7 iunie 2019  la Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră.

Valoarea unei burse sociale speciale este de maxim 200 RON și se acordă pe perioada unui semestru de studii.

Studentii care nu au reusit sa promoveze examenele de semestrul II al anului IV vor lua legatura cu cadrul didactic titular pentru programare. Aceste examene se pot sustine pana la data de 31.05.2019.

 

Au fost deja programate urmatoarele examene:

Anul IV engleza

Image processing - marti, 28.05.2019, ora 17, sala A116

Optical communications - 29.05.2019, ora 14, sala A316

Biomedical electronics - 29.05.2019, ora 18, sala A105

Wireless communications - 30.05.2019, ora 8, sala B714

Anul IV TST

Comunicatii optice - 29.05.2019, ora 14, sala A316

Comunicatii mobile - 29.05.2019, ora 17, sala A316

Optimizarea retelelor - 28.05.2019, ora 17, sala A106

Compresie audio-video - 30.05.2019, ora 14, sala A316

Anul IV EA

Sisteme de control distribuit - 24.05.2019, ora 10, B321

 

 

Stimati studenti ai anului III EA,

In vederea alegerii specializarilor pentru anul IV, va invitam la prezentarile aferente directiilor EA1, EA2 si EA3.

Prezentarile vor avea loc in ziua de luni, 27.05, incepand cu ora 10, in sala A106 (in cadrul cursului SECA).

O zi buna. 

Nokia România are placerea să vă invite la  expoziția “Ieri, Azi și Mâine în Telecomunicații” organizată în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor

 Expoziția organizată în Nokia Campus va găzdui în premieră pentru România o serie de exponate inedite precum primul telefon inventat de Alexander Graham Bell, o colecție impresionantă de telefoane fixe și mobile și mai ales primul tranzistor din istorie, o revoluție în electronică recunoscută printr-un premiu Nobel. Nu vor lipsi echipamente de telecomunicații, demo 5G, roboți, ochelari inteligenți pentru realitate virtuală, istoria în imagini a celor mai importante invenții din industria telecom, aparate foto și video, tehnică de calcul, telescoape astronomice și alte surprize pentru toate vârstele.

Cu acest prilej lansăm provocarea de a realiza împreună cu vizitatorii cea mai mare expoziție de telefoane mobile Nokia; mai multe informații în curând pe https://www.facebook.com/events/2313051319015502/

Sunteti asteptati in data de 18 mai 2019, în Timișoara, B-dul Republicii, nr. 21.

Programul de vizitare este între orele 18:00 – 01:00.

Accesul este gratuit.

Inmanarea diplomelor pentru promotia 2018 - sesiunile iunie, septembrie si februarie, va avea loc in data de 21.05.2019 in sala A116, dupa urmatorul program:

 

09,00 - 09.55 – specializarea EA (diplome A-L)

10,00 - 10.55 – specializarea EA (diplome M-Z)

11,00 – specializarea TST engleza 

11,30 – specializarea TST 

13,00 - specializarea TST ID 

 

13.15 – Master IRT 

13.30 – Master ESI 

13.45 – Master EB 

14.00 – Master TM  

14.15 – Master CN 

Lista studenților care au solicitat bursa sociala pe sem. II 2018/2019 - acceptate (la sfarsitul listei sunt 7 studenti respinsi pentru neacumularea a minim 10 credite)

Lista studenților care au solicitat bursa sociala pe sem. II 2018/2019 - dosare cu probleme

Listele sunt informative iar cele finale vor fi publicate dupa impartirea fondului de burse.

Reglementari cu privire la programarea a 4-a speciala cu taxa pentru anii terminali - licenta si master.
Studentii din anii terminali LICENTA, care doresc sa beneficieze de a 4-a prezentare, vor depune o cerere in acest sens, in care sa specifice cele 2 discipline, indiferent de semestru, la secretariatul apartinator, pana la data de 30.05.2019. Cele doua date de examen au fost programate in 04.06.2019, ora 8.00, sala A106 respectiv 06.06.2019, ora 8.00, sala A101.
 
SE APROBA DOAR  CERERILE IN CARE DISCIPLINELE SOLICITATE AU ACTIVITATEA PROMOVATA si chitanta de 250 lei/fiecare disciplina!
Va rugam sa va pregatiti la cele doua examene in paralel, deoarece doar la sfarsitul zilei de 3 iunie vom sti cum vor fi repartizate disciplinele pe cele doua date, in functie de solicitarile voastre.

Observatie: Examenele de CIA, DETI si AIC vor fi programate in data de 06.06.2019, pentru aceste examene cererile se pot depune la decanat pana luni, 03.06.2019.