Anunțuri avizier

CALENDAR
Perioada inscrierilor -> 14 – 21.06.2019
Interviul -> 25.06.2019. Afisarea rezultatelor -> 26.06.2019. Contestatii -> 27.06.2018. Afisarea rezultatelor finale ->28.06.2019. Eliberarea adeverințelor  ->01.07. - 15.07.2019.

Candidaturile se depun la decanatul facultatii. Regulamentul de acordare a creditelor de voluntariat

Pentru a putea fi acumulate cele 8 puncte de credite aferente practicii de vara 2019, in perioada 10.06. - 08.07.2019 se colecteaza la decanat conventiile de practică, 3 exemplare. Informatii suplimentare cat si formularele se gasesc pe pagina web a facultatii. Practica de vara 2019 poate fi efectuata doar de studentii care au contractat practica in anul universitar 2018/2019.

Lista studentilor beneficiari de tabara 2019. Contestatii se pot depune pana la data de 10.06.2019 ora 12 la secretariatul facultatii sau pe email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Se prelungeste perioada de incasari ale taxelor de semestrul I si II a anului universitar 2018/2019 conform cu adresa UPT 6671/05.06.2019.

Conform adresei UPT 6654/05.06.2019, studentii din anii terminali mai pot sustine 2 examene (indiferent de semestru) in sesiunea de vara. Prezentarea la examen si achitarea taxei se face pe baza unei cereri aprobate in prealabil.

Lista studentilor din anul IV  si EXTENSIE carora li s-a reziliat unilateral din contractul de studii pozitiile „Elaborarea lucrării/proiectului de licenţă/diplomă” şi „Examen de licenţă/diplomă” conform RODPI art. 45 al. 2.

Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP), în colaborare cu Universitatea Politehnica Timișoara, organizează pe data de 29 mai 2019, orele 11:00 – 13:00, în Sala Polivalentă a Bibliotecii Centrale a UPT, o sesiune de comunicări despre principalele direcții, teme și provocări tehnice ale activității de cercetare din cadrul Institutului Național de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH). Sesiunea se adresează studenților de la secțiile de inginerie și vizează prezentarea echipamentelor experimentale de ultimă generație care vor fi instalate la ELI-NP și a schimbării de paradigmă științifică și tehnică pe care aceastea o aduc în domeniul fotonicii și științelor inginerești asociate.

ELI-NP este un proiect european care își propune instalarea/operarea/mentenanța/dezvoltarea a două sisteme de producere a luminii extreme unice în lume: un sistem de doi laseri de mare putere, 10 PetaWatts fiecare, și un sistem de fascicul gama de mare intensitate. Proiectul laserului de la Măgurele, cu două brațe independente de 10 PW fiecare, este o realizare științifică și tehnică unică în lume, furnizând pulsuri de lumină extremă care concentrează a 10-a parte din puterea Soarelui pe Pământ.

ELI-NP oferă un cadru multicultural și interdisciplinar specialiștilor și inginerilor din domenii variate cu aplicabilitate în activitățile proiectului, pentru a crea un incubator de creativitate și inovație care vizează soluții și aplicații cu importante beneficii pentru societate.

Cercetatorii de la ELI-NP sunt implicați în prezent în activități de implementare a aranjamentelor experimentale care vor profita de disponibilitatea fasciculelor de lumină extremă. Aceste activități implică:

 • activități de proiectare a sistemelor mecanice pentru manipularea oglinzilor de mari dimensiuni pentru transportul luminii laser până la punctul de interacție cu țintele;
 • sisteme mecanice pentru montajul detectorilor;
 • sisteme de vid pentru incintele de interacție și liniile de transport laser și gama;
 • dezvoltarea de sisteme de vid ultraînalt pentru aranjamentele experimentale;
 • dezvoltarea de sisteme de achiziție date bazate pe module de electronică digitale;
 • dezvoltarea de algoritmi pentru tratamentul semnalelor electronice de la detectorii de radiații pentru a recupera informații relevante pentru studiile de fizică;
 • dezvoltarea de algoritmi pentru analiza de imaginilor produse în urma interacției laserilor cu materia;
 • sisteme stocare de volume mari de date;
 • sisteme de control automat pentru funcționarea aranjamentelor; experimentale și ale sistemelor de producere a fasciculelor de lumină extremă;
 • definirea și implementarea sistemelor de interlocare pentru sălile experimentale;
 • preluarea cunoștiintelor necesare operării sistemelor laser și gama;
 • studii de radioprotecție în pulsuri de radiații foarte scurte.

Studenții la inginerie pot să-și aleagă teme de cercetare pentru licență, pentru teze de masterat și doctorat legate de aceste activități, pot să participe la stagii de practică sau pot să aplice, după absolvire, pentru poziții de ingineri/ingineri debutanți la ELI-NP și să fie integrați în grupurile de cercetare care se ocupă de aspectele menționate mai sus.

Organizarea sesiunii de comunicări de la Biblioteca Centrală a UPT este o dovadă a bunelor relații de colaborare care există între ELI-NP și Universitatea Politehnica Timișoara și ale perspectivelor de dezvoltare de proiecte commune, în contextul creat de implementarea structurii de cercetare ELI–NP pe Platforma Națională de Fizică de la Măgurele.

Lista studentilor care au solicitate loc de tabara in vara 2019.