Anunțuri avizier

În perioada 09.08 – 29.08.2021 personalul din secretariat și decanat se află în concediu de odihnă.

Urgențele, de ex. adeverințe pentru spitalizare, se vor elibera doar în format electronic în baza unei solicitări pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..


Examenul de licență, proba scrisă, va avea loc în data de 08.09.2021 ora 9.00, iar proba orală începând cu ora 12.00. Dacă va fi cazul, proba orală va continua și în data de 09.09.2021, în funcție de numărul de candidati înscriși.

Examenul de disertație va avea loc în data de 08.09.2021, începând cu ora 9.00.  Dacă este cazul, examenul va continua și în data de 09.09.2021, în funcție de numărul de candidați înscriși.

Înscrierile se vor face în perioada 01 - 06.09.2021, în Campusul Virtual,  conform reglementărilor din sesiunea iunie 2021 pentru licență respectiv disertație.

 

Lista studentilor propusi spre exmatriculare pentru neplata taxelor de sem. I 2020/2021

Lista studentilor propusi spre exmatriculare pentru neplata taxelor de sem. II 2020/2021

 

Taxele de studii, aferente semestrelor 1 și 2 ale anului universitar 2020-2021, se mai pot plăti cu penalizare până în data de 12 august 2021, urmând ca după această dată să se emită ordinul de exmatriculare. Studentii exmatriculati nu vor putea sustine examene in perioada  30 august – 12 septembrie 2021.

Informațiile cu privire la modalitatea de plată se găsesc aici.

Lista studenților care au depus cerere pentru obținerea unui loc de tabară - vara 2021

Conform metodologiei de organizare a taberelor studențești în 2021, pot beneficia de un loc în tabere studențești acei studenți care îndeplinesc cumulativ condițiile:
    a) Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență;
    b) Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la programul de studii licență și la programul de studii masterat;
    c) Sunt integraliști (au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților din anul I);
    d) Sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 350/2006, Legea Tinerilor.
 
Categoriile de studenți beneficiari ai taberelor studențești sunt:
    a) cazuri sociale – studenți orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale, aceste categorii reprezentând minimum 20% (în limita locurilor solicitate) din locurile repartizate universităților;
    b) studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare, studenții integraliști (studenții care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare 2019-2020), iar în cazul studenților din anul I, studenții care sunt integraliști pe semestrul I din anul în curs de școlarizare 2020-2021, în pondere de maxim 85%, cei care au avut activități în cadru organizat, al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat în pondere de minim 15% dintre aceștia. Procentele se aplică la numărul de locuri rămase după distribuirea locurilor pentru cazurile sociale prevăzute la lit.a)
 
Calendarul organizării concursului pentru locurile de tabere studențești:
    7 iulie – 11 iulie 2021 – completarea și depunerea unei cereri tip (vezi Art. 13).
    12 – 13 iulie 2021 – întocmirea listelor (vezi Art. 14).
    16 iulie 2021– Afișarea listelor inițiale cu studenții beneficiari (vezi Art. 19).
    21 iulie 2021 – Afișarea listelor finale (vezi Art. 22)
    29 – 30 iulie – Comisiile de selecție de la nivelul facultăților se vor întâlni cu beneficiarii locurilor de tabără stabiliți conform listelor finale (vezi Art. 25).
 
Facultății noastre i-au fost alocate 12 de locuri pentru taberele studențești, dintre care minim 20% vor fi alocate cazurilor sociale conform metodologiei.
 
Studenții care doresc să solicite un loc în tabără trebuie să completeze Anexa 4 și să o transmită la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până pe 11 iulie la ora 23:59. Cererile, semnate de studenți vor fi însoțite de documentele justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și vor primi un număr de înregistrare de la secretariatul facultății. Pentru cazurile sociale din categoria a), documentele justificative pot fi de orice tip, dar să fie eliberate de o instituție a statului român și să reiasă clar încadrarea în această categorie (spre exemplu studenții beneficiari de bursă socială pot solicita o adeverință de la secretariatul facultății – secretara specializării  pe care o studiază – care să ateste că beneficiază de bursă socială). Pentru cazurile încadrate în categoria b) – activități de voluntariat, participări la activități cultural-artistice sau științifice – aceștia trebuie să depună o adeverință eliberată de organizația/clubul sportiv/ coordonatorul științific care să ateste activitatea derulată.
 
Pentru mai multe detalii puteți consulta întreaga metodologie.
 
Taberele studențești vor avea loc în perioada 6 – 31.08.2021. Taberele studențești vor fi organizate sub forma a unor sejururi de 5 nopți cu mesele incluse, în locații partenere ale Ministerului Tineretului și Sportului, la mare sau la munte. Locațiile, precum și perioadele exacte ale sejururilor vor fi anunțate conform metodologiei după 26 iulie 2021.

In perioada 29.06.2021 - 16.07.2021, in timpul programului de lucru (8.30 - 15.30) , vă puteți ridica adeverințele de absolvire de la secretariatul facultății, parter.

HCA 80_15.06.2021 - privind luarea de măsuri specifice finalizării activităților didactice  din anul universitar 2020-2021 pentru studenții din anii terminali. La ETcTI reglementările din HCA 80/15.06.2021 se aplică doar până la data de 19.07.2021 și numai cu acordul cadrului didactic.

Conform adresei UPT 10195/11.06.2021, studentii din anii terminali mai pot sustine 2 examene (indiferent de semestru) in sesiunea de vara. Prezentarea la examen si achitarea taxei se face pe baza unei cereri  aprobate in prealabil. Cererile se trimit pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Lista studentilor din anul IV carora li s-a reziliat unilateral din contractul de studii pozitiile „Elaborarea lucrării/proiectului de licenţă/diplomă” şi „Examen de licenţă/diplomă” conform RODPI art. 45 al. 2.

Sâmbătă, 12 iunie, între orele 18:00 și 24:00, vă invităm la expoziția “Distantați , dar conectați. Istoria telecomunicațiilor” organizată cu prilejul evenimentului internațional Noaptea Muzeelor 2021.

Cea de-a treia ediție va prezenta publicului echipamente de telecomunicații, demo 5G, roboți, ochelari inteligenți pentru realitate virtuală, o istorie în imagini a telecomunicațiilor, tehnică de calcul, telescoape astronomice și multe alte surprize interactive.